Materiály k zakoupení

Nové aktualizované vydání této oblíbené učebnice přináší pečlivý výběr zejména té látky, která je nutná pro úspěšné složení všech částí závěrečné zkoušky.

Už více než 300 000 čtenářů si vybralo právě tuto učebnici pro její názornost, velké množství fotografií a obrázků, i pro její celkovou kreativitu. Komiksovým způsobem vedený výklad látky se cíleně vztahuje vždy ke konkrétnímu vozidlu, řidiči, dopravní značce, apod. Publikace potěší také svou přehledností, která je dána barevným rozlišením jednotlivých témat. Vyhledání příslušné učební látky je snadné a rychlé.

Kniha je natolik známá a rozšířená, že dokonce slouží jako vzor či předloha pro jiné učebnice. Toto je však originál chráněn ochrannou známkou a autorským zákonem. Součástí publikace jsou i tzv. ostré testy včetně tabulek pro zápis správných odpovědí a vyhodnocovacích šablon pro kontrolu úspěšnosti.

Pro žáky naší autoškoly exkluzivně za 175 Kč.

Výukový CD ROM „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ!“ zavedl v roce 2002 nové metody do výuky v autoškolách. Svým rozsahem a zpracováním nemá v České republice obdobu. Přináší komplexní výklad učiva probíraného v autoškolách a i nadále je pravidelně aktualizován.

V současnosti plní zejména funkci off-line verze, tedy verze nezávislé na internetovém připojení. Především interaktivní forma vtahuje uživatele této elektronické učebnice do hry a vzbuzuje jeho zájem. Uživatel může volit různé varianty, může o dané problematice s počítačem komunikovat, může si hrát. Učení se stává zábavnějším.

Výukový program, společně s tištěnou učebnicí, s níž koresponduje, poskytuje rovněž nekonečné možnosti učitelům autoškol při samotné výuce. Učitel může bleskově reagovat na podněty žáků, potřebné podklady jsou na CD k dispozici. Žáci se později mohou k probíraným tématům doma vrátit, vše najdou na svém místě, případně mohou studovat zcela samostatně.

Pro žáky naší autoškoly exkluzivně za 60 Kč.

Celá sada pak za 235 Kč. Doporučujeme!